Rankingløpene 2018 er i gang!

Endelig er våren her på alvor! Vi kan se frem til løping med kart og kompass i lysegrønn skog, fuglekvitring og lyse kvelder i månedene fremover – for en lykke!

Sesongens første rankingløp var 25.04, så nå er det bare å holde av hver onsdag til høsten for orienteringsløp hver onsdagsettermiddag 🙂

Se terminlisten her: http://ilgeoform.no/rankinglop/

Om du ønsker å motta informasjon om rankingløpene på e-post, meld deg inn i e-postlisten o-folk@osi.uio.no ved å registere deg. Meld deg gjerne inn i facebookgruppen «OSI Orientering» og «Geoformers» for gode diskusjoner om veivalg og annet etter løpene.

Vi ses i skogen!

Snart er orienteringssesongen her!

Vinteren har vært fin og lang, nå begynner plussgradene å komme og snøen smelter bort. Nå er orienteringssesongen ikke langt unna! 

I år planlegger vi som vanlig ukentlige treningsløp hver onsdag i samarbeid med IL Geoform. Grunnet snøen vil disse løpene starte noe senere enn hva det er gjort tidligere år. Vi sender ut arrangørplan snart og håper du vil hjelpe til 🙂

Husk å sjekke ut Eventor for orienteringsløp! 

Fremmer forslag om ny løpsavgift på forbundstinget

Den 10. – 11. mars holdes forbundstinget og OSI Orientering har sendt inn et forslag til ny løpsavgift. Ved forbundstinget i 2014 kom det inn tre forskjellige forslag som ble satt opp mot hverandre, og vi ønsker å unngå denne situasjonen ved å levere et gjennomtenkt system som alternativ til det gamle.

Vi vil i dette brevet begrunne vårt forslag punkt for punkt, og forklare hvorfor selve hensikten forsvinner hvis det blir modifisert eller endret på enkeltpunkter.

Hensikten er å få et avgiftssystem som skaper mer aktivitet, flere løp, flere løp av høyere kvalitet – og flere o-løpere. Som grunnprinsipp mener vi at en prismekanisme kan fungere for å øke aktiviteten, ikke fordi løpene nødvendigvis blir billigere – men fordi arrangørene får beholde mer av inntektene selv.

Vi ønsker et system som tilstreber rettferdighet mellom små og større arrangører. Vi ønsker et system uten terskler, slik at det alltid vil være i arrangørens interesse:

  1. Å gjøre løpet kjent gjennom Eventor.
  2. Å øke antallet løpere.

Med et glidende (progressivt) avgiftssystem behøver ingen arrangører å legge kreativitet i å omgå avgiften, men kan rette oppmerksomheten mot kart, løyper, arrangement – og markedsføring av løpet.

BAKGRUNN
OSI Orientering har i flere år – i samarbeid med IL Geoform – arrangert en nærløpskarusell i Oslo. Vi har vært uenige i løpsavgiften slik den ble endret i 2012, men har godtatt og betalt den. Noe som ikke er en selvfølge i o-Norge, vi vet om flere klubber andre steder i landet som ikke markedsfører sine løp på Eventor og lever et o-liv utenfor NOF, og vi har også sett andre klubber som arrangerer store karuseller sammen med bedrifter som går under bedriftsorientering og dermed unngår løpsavgiften til NOF.

Selv om vi ikke mener dette er riktig, skjønner vi hvorfor arrangørene har gjort som de har gjort. Dagens avgift oppleves ikke som rettferdig, og den har et alt for høyt innhogg i en arrangørs inntekter. Spesielt gjelder dette for løp med få løpere og lave startkontingenter. Alternativet for disse kan være å ha høyere startkontingenter, fjerne løpene fra Eventor (og dermed gå “under jorden” for NOF, som fungerer for de som hører til litt lenger inn i landet), inngå samarbeid med bedriftsorientering, ha lukkede klubbløp der man heller finansierer løpene gjennom høyere (avgiftsfrie) klubbkontingenter eller andre kreative metoder nevnt andre steder.

Tradisjonelt har løpskarusellen til OSI Orientering / IL GeoForm vært en karusell med treningsløp for oss i disse klubbene, men ettersom årene har gått har disse løpene blitt åpnet for alle. Som en gest for de som arrangerer løpene og fortsatt har disse som en av ukas treninger har disse betalt 30 kr, mens utenklubbs-løpere har betalt 70 kr. Vi har i alle år betalt 30% av 70 kroners kontingenten, og ikke noe for de som har betalt 30 kr, og vært i god tro i forhold til slik løpsavgiften er formulert. Men i 2017 ble vi kontaktet av NOF og fortalt at dette er helt feil, og alle som løper et løp skal beskattes med utgangspunkt i høyeste avgift det løpet tar inn. Så det betyr at om 10 stykker betaler 30 kr, og 10 stykker betaler 70 kr, skal det betales 30% av 20 ganger 70 kr, og ikke bare av de 10 som betalte 70 kr. Vi syntes dette var veldig pussig, og klarte ikke å få løpsavgift-regelen til å stemme med dette. Derfor kikket vi nøyere på regelen der det står «Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn», og fant ut at ordlyden burde omformuleres. Vi gjorde like godt en fullstendig endring av regelen slik at den følger disse prinsippene:

  • Den skal fremstå rettferdig for små og store arrangører.
  • Den kan håndheves konsekvent og rettferdig.
  • Den gir arrangører rett fokus og endrer atferd. Vi tror at løp i større grad kan bli en rekrutteringsarena for nye løpere, men da må arrangørene bli inspirert til å skaffe flere løpere, gjennom tilpasning av løpet mot spesielle undergrupper eller ved mer offensiv markedsføring.

Hvordan fungerer den nåværende løpsavgiften for våre løp? Etter et løp med 30 kr startkontingent for arrangørløpere, 70 kr for løpere utenfor (private og andre klubber). 20 arrangørløper-deltakere og 100 stykker utenfor vil en arrangør uten eget kart sitte igjen med rundt 2500 kroner (av en brutto-inntekt på 7600 kr).

Dette er ikke mye når man vet at et løp med flere løyper, sjekking av terrenget, tegning av løypene og ordning til print tar minst 30 arbeidstimer. I tillegg skal disse inntektene dekke utgifter til PC, postenheter og annet arrangørutstyr som må kjøpes inn og erstattes. Løpsavgiften er satt til 30%, men i realiteten sitter da arrangøren igjen med mindre enn 50% av de kontingentene som er «tatt inn».

Med den avgiftsmodellen OSI Orientering har foreslått ville inntektene heller ligget på i underkant av 4000 kr, noe som er en betydelig forskjell for en arrangør i et så lite løp. Dette er vår case, og andre klubber vil naturlig nok få andre tall, men felles for disse er at arrangører av mindre og mellomstore løp nå endelig vil sitte igjen med et fornuftig overskudd som gjør disse løpene levedyktige.

Med vår avgiftsmodell er det ingen grunn til for eksempel å senke kvaliteten på løpet for å legge seg under en terskel. Modellen har ingen terskler, men krever noe avgift av alle løp. Vi mener likevel at 15% er et akseptabelt beløp for å ligge på Eventor. Det er samme avgift som turorientering har hatt, og der vet vi at det finnes arrangører som frivillig legger seg inn digitalt, rett og slett fordi det lønner seg markedsmessig. Slik vil det også være for de fleste små arrangører av løp.

Vi synes også det er merkelig at NOF aksepterer en flukt fra Eventor. Vi har ikke drevet detektivarbeid rundt dette, men vet at det finnes nærløpskaruseller som ligger utenfor Eventor, og som kunne vært åpne markedsplasser for o-sporten. Vi vet også at det er benyttet ulike knep for å omgå avgiften, enten ved høye parkeringsavgifter, separat kartavgift, eller ved å dele løpet i to 30-kroners løp – for å nevne noe. Så vidt vi vet finnes det også klubber som er tekniske arrangører for bedrifts-o-karuseller eller multisport – for løp som naturlig kunne vært synlige på Eventor. Vårt avgiftsforslag har som fremste siktemål å gjøre o-sporten mer synlig – og det gjør den vel ved å være mest mulig tilstede på Eventor?

Vi forstår naturligvis at vårt avgiftsforslag gir lavere inntekter for NOF på kort sikt, men vi mener bestemt at vår avgiftsmodell vil gi mer arrangørlyst på flere nivåer. Vi har ingen forslag til hvordan NOF skal erstatte tapte inntekter, men vi mener heller ikke at det er vår oppgave. Vi er ivrige arrangører, og mener at arrangørlysten stimuleres bedre gjennom vårt forslag til avgiftsmodell. Etter å ha jobbet med vårt eget forslag, forstår vi også bedre hvorfor både Danmark og Sverige har endt opp med progressive beskatningsmodeller av o-løp. Blir systemet for enkelt, så vil det også ramme skjevt.

Vi oppfordrer deg til å se på dagens regel og vårt forslag, og se om du er enig i våre synspunkter.

Vellykket gjennomføring av Kjempesprekken 2017!

30. september 2017 ble Kjempesprekken 2017 gjennomført for 40. gang! Vi i OSI Orientering er stolte over å ha klart å arrangere dette løpet langt inne i Nordmarka årlig i 40 år!

De første årene Kjempesprekken ble arrangert, var alltid Studenterhytta samlingsplass. Det er først de senere årene at samlingsplass har vært på KSI-hytta. Siden dette året er et jubileums-år ønsket vi å flytte samlingsplass tilbake til Studenterhytta, til stor glede for mange!

Også i år har Øivind Due Trier vært løypelegger for Kjempesprekken. Dette året leverte han som vanlig løyper i beste klasse som bød på veivalgsmuligheter, fine traseer i den vakre Nordmarka som var kledd i all verdens av høstfarger. Langløypa var til og med innom Maridalsalpene og vi (løpere) kunne nyte god utsikt utover hele Nordmarka. Vi i OSI Orientering setter enormt pris på alt arbeidet Øivind gjør for klubben. 

Det var 98 deltakere som deltok på fellesstarten som gikk kl 11. 

Tradisjon tro er det alltid matstasjon under Kjempesprekken. Underveis i løypa kunne deltakere nyte solid påfyll med energi i form av blant annet sjokolade, banan, kjeks og sportsdrikk som Øivind hadde ordnet for oss.

 

Langløypa for herrer ble vunnet av Vetle Christiansen og Karl Fremstad fra Bækkelaget på 2 timer og 56 minutter. Som eneste startene ble Lea-Rebekka Tonjer og Hanne Maria Vister vinnere i dameklassen for langløypa. I mellomløypa for herrer vant Bojan Blumenstein og Kornelius Kriszat-Løvfald fra Nydalen på 2 timer og 3 minutter. Mens det var Marie Hauerslev og Audrun Utskarpen fra OSI som vant i dameklassen med tiden 3 timer og 13 minutter.  I kortløypa ble Magnus Barth Gustavsen og Ida Hope fra OSI vinnere av herreklassen med vinnertiden 1 time og 26 minutter. Det var Anne Berit Eid og Bente Landmark fra Nydalen/Fossum som vant dameklassen i samme lengde med tiden 1 time og 30 minutter. Du kan lese resultatlisten i detalj i Eventor. Se forøvrig Livelox for GPS-tracking.

På kvelden koste vi oss med fårikål og hjemmelaget karamellpudding til dessert. Dette nøt vi i restauranten på Studenterhytta. Deretter ble det enda mer dessert, godteri og sang senere på kvelden. 

Vi i OSI Orientering takker for fremmøtte og ønsker alle velkomne til neste års Kjempesprekken 2018!

 

 

 

 

 

Bli med på Kjempesprekken 30. september 2017!

 

Lørdag 30. september, klokken 11 går startskuddet for Kjempesprekken anno 2017 av stabelen! Bli med på sesongens morsomste, mest sosiale og opplevelsesrike orienteringsløp i den vakre Nordmarka vår!

Dette er ikke en helg bare bestående av orientering, det er også en sosial hyttetur hvor vi har det veldig hyggelig sammen! Vi ankommer Studenterhytta fredagskveld, deretter blir det middag. De som ønsker å løpe Kjempesprekken gjør det lørdag, andre kan gå på blåbærtur, sopptur, nyte høstfargene eller bare kose seg på hytta. På kvelden blir det bankett og hyttekos etter en runde i badstua.

I år er det jubileum, da det er 40. gangen Kjempesprekken arrangeres. Les innbydelsen og meld deg på i Eventor, dette vil du ikke gå glipp av. 
 
I fjor ble Kjempesprekken verdenskjent i kalenderluke nummer 22 i World Of O på grunn av sitt monsterstrekk. Derfor er det i år stor spenning om hva løypelegger finner på. Om du trenger mer lektyre og bilder fra fjorårets løp kan du lese Geoformers sin løpsrapport, artikkel på orientering.no, artikkel i kondis.no og til slutt OSI Orientering sitt eget innlegg om løpet.
 
Dette er som sagt ikke bare et orienteringsarrangement men også en sosial hyttetur på Studenterhytta som varer fra fredag til søndag. Her kommer litt detaljer
 
Fredag 29.09:
De som ønsker å ha noen å slå følge med innover til Studenterhytta, gir fra seg en lyd til o-styret@osi.uio.no. Så avtaler vi nærmere sted og tidspunkt.
 
Det blir middag for dem som har lyst på det på fredagskvelden. Vi spiser et sted mellom kl 19-21. Det vil være folk på hytta fra ca. kl 17-18. 
 
Lørdag 30.09:
Dette er jo den store dagen hvor selve Kjempesprekken går av stabelen. Startsskuddet går kl 11.Kjempesprekken er et par-løp, men det er også mulig å løpe alene. Dersom du ikke har noen partner kan du finne noen ved å publisere en kommentar på hvilke lengde du kunne tenke deg og at du ønsker deg partner i Facebook-eventet. Dersom du ikke ønsker å løpe, kan du bare kose deg på hytta, gå på sopptur eller lignende 🙂 
 
På kvelden blir det bankett med full middag, dessert og allsang!
 
Søndag 01.10
Vi spiser en god frokost. Deretter delegerer vi litt husarbeid i form av vasking og henting av poster i skogen. Deretter returnerer vi til byen med et stort smil om munnen etter en fantastisk helg!
 
Dette må du ta med:
– frokost lørdag og søndag / lunsj lørdag og søndag 
– Sovepose + laken / sengetøy (det er dyne og pute på hytta) 
– Håndkle / badstue-antrekk (det er dusj og badstue i hytta) 
– Drikke i form av brus, øl eller vin
– Hytteklær (+ tøfler) 
– Klær etter været 
– Orienteringsoutfit + kompass/brikke (dersom du skal løpe)
– Om du har idéer til leker/taler/underholdning til kvelden – si i fra!
 
Ordinære priser:
180,00 kr pr. natt (sengetøy kan leies for 100 kr – gi beskjed)
80,00 kr for middag på fredag 
190,00 kr for bankett på lørdag
200,00 kr løpsavgift for å løpe Kjempesprekken
 
Som OSI Orientering-medlem før du følgende pakkepris::
Full-pakke:
Student: 2 overnattinger + fredagsmiddag + bankett lørdag + løpsavgift = 400 kr
Ikke-student:: 2 overnattinger + fredagsmiddag + bankett lørdag + løpsavgift = 450 kr
 
Halv-pakke:
Student: 1 overnatting + bankett lørdag + løpsavgift = 370 kr
Ikke-student:: 1 overnatting + bankett lørdag + løpsavgift = 420 kr
 
Påmelding:
1) Selve orienteringsløpet Kjempesprekken melder du deg på i Eventor (slik oppretter konto dersom du ikke har det, velg Oslostudentenes IK som klubb)
2) Resten av hytteturen (overnatting, bankett, fredagsmiddag) melder du deg på i dette skjemaet: https://goo.gl/forms/tbOMy2hDf19jjPol1 
 
Om du noen venner/venninner/kjæreste som også kunne tenke seg en hyttetur eller prøve orientering – ta dem med!