Alle innlegg av Mikael

Fremmer forslag om ny løpsavgift på forbundstinget

Den 10. – 11. mars holdes forbundstinget og OSI Orientering har sendt inn et forslag til ny løpsavgift. Ved forbundstinget i 2014 kom det inn tre forskjellige forslag som ble satt opp mot hverandre, og vi ønsker å unngå denne situasjonen ved å levere et gjennomtenkt system som alternativ til det gamle.

Vi vil i dette brevet begrunne vårt forslag punkt for punkt, og forklare hvorfor selve hensikten forsvinner hvis det blir modifisert eller endret på enkeltpunkter.

Hensikten er å få et avgiftssystem som skaper mer aktivitet, flere løp, flere løp av høyere kvalitet – og flere o-løpere. Som grunnprinsipp mener vi at en prismekanisme kan fungere for å øke aktiviteten, ikke fordi løpene nødvendigvis blir billigere – men fordi arrangørene får beholde mer av inntektene selv.

Vi ønsker et system som tilstreber rettferdighet mellom små og større arrangører. Vi ønsker et system uten terskler, slik at det alltid vil være i arrangørens interesse:

  1. Å gjøre løpet kjent gjennom Eventor.
  2. Å øke antallet løpere.

Med et glidende (progressivt) avgiftssystem behøver ingen arrangører å legge kreativitet i å omgå avgiften, men kan rette oppmerksomheten mot kart, løyper, arrangement – og markedsføring av løpet.

BAKGRUNN
OSI Orientering har i flere år – i samarbeid med IL Geoform – arrangert en nærløpskarusell i Oslo. Vi har vært uenige i løpsavgiften slik den ble endret i 2012, men har godtatt og betalt den. Noe som ikke er en selvfølge i o-Norge, vi vet om flere klubber andre steder i landet som ikke markedsfører sine løp på Eventor og lever et o-liv utenfor NOF, og vi har også sett andre klubber som arrangerer store karuseller sammen med bedrifter som går under bedriftsorientering og dermed unngår løpsavgiften til NOF.

Selv om vi ikke mener dette er riktig, skjønner vi hvorfor arrangørene har gjort som de har gjort. Dagens avgift oppleves ikke som rettferdig, og den har et alt for høyt innhogg i en arrangørs inntekter. Spesielt gjelder dette for løp med få løpere og lave startkontingenter. Alternativet for disse kan være å ha høyere startkontingenter, fjerne løpene fra Eventor (og dermed gå “under jorden” for NOF, som fungerer for de som hører til litt lenger inn i landet), inngå samarbeid med bedriftsorientering, ha lukkede klubbløp der man heller finansierer løpene gjennom høyere (avgiftsfrie) klubbkontingenter eller andre kreative metoder nevnt andre steder.

Tradisjonelt har løpskarusellen til OSI Orientering / IL GeoForm vært en karusell med treningsløp for oss i disse klubbene, men ettersom årene har gått har disse løpene blitt åpnet for alle. Som en gest for de som arrangerer løpene og fortsatt har disse som en av ukas treninger har disse betalt 30 kr, mens utenklubbs-løpere har betalt 70 kr. Vi har i alle år betalt 30% av 70 kroners kontingenten, og ikke noe for de som har betalt 30 kr, og vært i god tro i forhold til slik løpsavgiften er formulert. Men i 2017 ble vi kontaktet av NOF og fortalt at dette er helt feil, og alle som løper et løp skal beskattes med utgangspunkt i høyeste avgift det løpet tar inn. Så det betyr at om 10 stykker betaler 30 kr, og 10 stykker betaler 70 kr, skal det betales 30% av 20 ganger 70 kr, og ikke bare av de 10 som betalte 70 kr. Vi syntes dette var veldig pussig, og klarte ikke å få løpsavgift-regelen til å stemme med dette. Derfor kikket vi nøyere på regelen der det står «Løpsavgiften fastsettes til 30% av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn», og fant ut at ordlyden burde omformuleres. Vi gjorde like godt en fullstendig endring av regelen slik at den følger disse prinsippene:

  • Den skal fremstå rettferdig for små og store arrangører.
  • Den kan håndheves konsekvent og rettferdig.
  • Den gir arrangører rett fokus og endrer atferd. Vi tror at løp i større grad kan bli en rekrutteringsarena for nye løpere, men da må arrangørene bli inspirert til å skaffe flere løpere, gjennom tilpasning av løpet mot spesielle undergrupper eller ved mer offensiv markedsføring.

Hvordan fungerer den nåværende løpsavgiften for våre løp? Etter et løp med 30 kr startkontingent for arrangørløpere, 70 kr for løpere utenfor (private og andre klubber). 20 arrangørløper-deltakere og 100 stykker utenfor vil en arrangør uten eget kart sitte igjen med rundt 2500 kroner (av en brutto-inntekt på 7600 kr).

Dette er ikke mye når man vet at et løp med flere løyper, sjekking av terrenget, tegning av løypene og ordning til print tar minst 30 arbeidstimer. I tillegg skal disse inntektene dekke utgifter til PC, postenheter og annet arrangørutstyr som må kjøpes inn og erstattes. Løpsavgiften er satt til 30%, men i realiteten sitter da arrangøren igjen med mindre enn 50% av de kontingentene som er «tatt inn».

Med den avgiftsmodellen OSI Orientering har foreslått ville inntektene heller ligget på i underkant av 4000 kr, noe som er en betydelig forskjell for en arrangør i et så lite løp. Dette er vår case, og andre klubber vil naturlig nok få andre tall, men felles for disse er at arrangører av mindre og mellomstore løp nå endelig vil sitte igjen med et fornuftig overskudd som gjør disse løpene levedyktige.

Med vår avgiftsmodell er det ingen grunn til for eksempel å senke kvaliteten på løpet for å legge seg under en terskel. Modellen har ingen terskler, men krever noe avgift av alle løp. Vi mener likevel at 15% er et akseptabelt beløp for å ligge på Eventor. Det er samme avgift som turorientering har hatt, og der vet vi at det finnes arrangører som frivillig legger seg inn digitalt, rett og slett fordi det lønner seg markedsmessig. Slik vil det også være for de fleste små arrangører av løp.

Vi synes også det er merkelig at NOF aksepterer en flukt fra Eventor. Vi har ikke drevet detektivarbeid rundt dette, men vet at det finnes nærløpskaruseller som ligger utenfor Eventor, og som kunne vært åpne markedsplasser for o-sporten. Vi vet også at det er benyttet ulike knep for å omgå avgiften, enten ved høye parkeringsavgifter, separat kartavgift, eller ved å dele løpet i to 30-kroners løp – for å nevne noe. Så vidt vi vet finnes det også klubber som er tekniske arrangører for bedrifts-o-karuseller eller multisport – for løp som naturlig kunne vært synlige på Eventor. Vårt avgiftsforslag har som fremste siktemål å gjøre o-sporten mer synlig – og det gjør den vel ved å være mest mulig tilstede på Eventor?

Vi forstår naturligvis at vårt avgiftsforslag gir lavere inntekter for NOF på kort sikt, men vi mener bestemt at vår avgiftsmodell vil gi mer arrangørlyst på flere nivåer. Vi har ingen forslag til hvordan NOF skal erstatte tapte inntekter, men vi mener heller ikke at det er vår oppgave. Vi er ivrige arrangører, og mener at arrangørlysten stimuleres bedre gjennom vårt forslag til avgiftsmodell. Etter å ha jobbet med vårt eget forslag, forstår vi også bedre hvorfor både Danmark og Sverige har endt opp med progressive beskatningsmodeller av o-løp. Blir systemet for enkelt, så vil det også ramme skjevt.

Vi oppfordrer deg til å se på dagens regel og vårt forslag, og se om du er enig i våre synspunkter.

Kjempestrekk

Nei, heldigvis er det ingen idrettsskade tittelen viser til, her er det snakk om strekket fra 1. til 2. post i de to lengste løypene i 2016 utgaven av Kjempesprekken.

Dette strekket var nærmere 4 km luftlinje, og med mange muligheter for veivalg. Løypeleggers antatt beste rute var det ingen som valgte: denne gikk rett ut på stien nord-vest for post 1, deretter fulgte den stien rett sør til grusveien, denne grusveien følges hele veien nord-vestover til posten (løypelegger kommenterte at denne muligens ikke var det raskeste alternativet, men det antatt smarteste med tanke på å spare energi til de resterende 8 km / 14 km). Sjekk ut Livelox for å se mange veivalg.

Drikke under drikkestasjon til Kjempesprekken 2016
Nei, dette er ikke politiets beslag av en av de mange meth-labene som finnes skjult langt inne i Nordmarka, dette er løperdrikke til den ene av to drikkestasjoner.

Men Kjempesprekken var i tillegg så mye mer enn bare dette ene strekket, hele 103 glade o-løpere deltok under lørdagens langløpsfest, dette er nest høyeste deltakerantall etter 2004, da 108 stk deltok. Det var 4 løyper (4 km C, 6 km/12 km/18 km A) hvorav mellomdistansen på 12 km var den mest o-folkerike. Det var dessuten flere med i mellomdistansen som aldri hadde løpt et orienteringsløp utenom i gymmen, og med 2 minutters kart- og kompassopplæring før start var de klare for en god dose Heikampen. Noen av disse nykommerne har lagt ruta inn i Livelox, det skal være mulig å se hvilke disse er.

I tillegg til mye studenter og andre voksne folk hadde det også kommet seg en tolvåring og 4 andre under 15 år ut til KSI for å løpe. Dette er imponerende! For ikke bare er løypene lange, det er 5 km fra parkering til samlingsplass.

Utover kvelden ble 27 kjempesprekkere igjen på hytta for vel fortjent bankett og fest!

Alle resultater ligger i Eventor (se Oresultater for strekktider per løype uavhengig av klasse), og kartene finner du i Livelox. Ellers kan du lese Kondis.no og Orientering.no sin artikkel om løpet, eventuelt en deltakers løpsrapport.

Veritas Night Cup 2016

Gjennom hele året samarbeider OSI, IL GeoForm og Veritas BIL om å arrangere treningsløp. Og førstkommende onsdag starter Veritas opp sin nattcup. Dette er 10 nattløp, både i parkterreng og skogen, der 5 løp er gjeldende for sammenlagtlista. Løpene ligner Rankingløpene med kort, mellom og lang løype, bare at det er mørkt 😉

Foto: Oskar Karlin
Foto: Oskar Karlin

Nå på onsdag (12.10) er det ved Bogstad, og innbydelsen ligger ute.

Les mer om nattløpene, poengregler og se terminlista på Veritas Orientering sin hjemmeside.

Svensk elg i stafettmai har 15 luer med funfacts

Mai er en stafettmåned, med Kvistkvaset, Tiomila og 15-stafetten på oppslagstavla. Oslostudentenes IK stilte ikke på Tiomila i år, men vi var godt representert på de to andre.

I Kvistkvaset hadde vi 4 lag, der to lag fikk lue og det ene laget til og med fikk elg i lua! Elg i lua gis kun til det laget som står øverst på pallen, og det var kledelig nok traverne i klubben som fikk elgen. Kvistkvaset har sin egen sjarm, der løpsnavnet ikke er en metafor (noe som kunne bevises av o-prikker og o-streker på armene etter endt løp). Speakern stilte med en rekke funfacts, og været var upåklagelig. Da plutselig kvisten ble knekt og starten gikk var det derfor svært god stemning på samlingsplass.

OSI resultater fra Kvistkvaset.

Her er mål med noen av de større kvistene liggende ved siden av:

2016-05-21 11.00.192
Fellesstarten i 15-stafetten

15-stafetten var neste ut, der klarte vi med god hjelp fra sprekingene i Hadeland OL å snekre sammen et lag på 15 personer. Når det er så mange personer på et lag, er sannsynligheten for en feilstempling litt større enn vanlig, og det ble noen ekstra sjekk av postnummer mens man var i skogen. Men det ble ikke gjort noen slike feil, og laget kom igjennom hele løypa. Det ble mange bra etappetider og en veldig morsom stafett! Kartet var svært detaljrikt med mye poster hengende ute, så det gjaldt å holde tunga rett i munnen.

Sjekk ut resultatet fra 15-stafetten.

15stafetten

Orienteringsbrosjyre fra 1954

Forside til opplæringsmagasin i orientering fra 1954

I 1954 ga Oslo-Studentenes Idrettslag ut en brosjyre med innføring i orientering, som også kom ut i et nytt opplag i 1955. Denne ble redigert av Dagfinn Føllesdal og Kjell Storvik. Dagfinn var på den tiden formann i klubben mens Kjell var økonom (han ble seinere sentralbanksjef i Norges Bank). Brosjyren tar for seg litt om kart og kompass, og en tekst om viktigheten av idrett i studietiden. I brosjyren er det også en del annonser fra den tiden.

Last ned brosjyren og få et innblikk i datidens fokus ved opplæring i orientering, det er vel for det meste likt som i dag 🙂