Medlemsfordeler

Som medlem av OSI Orientering følger det en rekke medlemsfordeler.

  • Som studentmedlem vil alle startkontingenter ved orienteringsløp arrangert i Norge dekkes av klubben (oppført i Eventor).
  • Klubben dekker hele startkontingenten for deltakelse på stafetter.
  • Siden vi er en studentklubb legger vi mye vekt på sponsing av reise til arrangementer som er langt unna og koster en del, eksempel Tiomila og Jukola. For store orienteringsarrangementer i Norge, prøver vi alltid å finne de beste prisene (med mulighet for sponsing) for overnatting og reise.
  • I starten av året lager vi en liste med prioriterte løp. Tanken er å få med flest mulig  på disse og felles reise.
  • Vi har studentvennlige priser på vår egen o-trøye.
  • Vi arrangerer gratis nybegynnerkurs for alle studentmedlemmer av OSI Orientering.
  • Vi har ukentlige treninger og treningsløp. Treningene skal være sosiale og morsomme samtidig som du skal få et godt treningsutbytte. Av og til holder vi kveldsmat etter treningsøkta.
  • Vi arrangerer minst to sosial turer i løpet av året.  Ofte i forbindelse med et orienteringsarrangement, som Kjempesprekken og O-festivalen. 
  • Det koster kun 25 kroner å være medlem!

Merk! Startkontingenter for rankingløp arrangert av OSI og GeoForm (inkludert sommerløp arrangert av DNV) og andre løp med startkontingent til 30 kr, leie av brikke/kompass, etteranmeldingstillegg og andre tilleggsutgifter dekkes ikke.  Du må representere OSI på resultatlistene, det holder altså ikke å bare være medlem. Om du ikke starter et løp du har meldt deg på i Eventor (DNS = Did Not Start), blir den likevel fakturert til klubben. DNS-startavgifter må du selv betale som egenandel på slutten av året. Klubben dekker heller ikke utenlandske løp og ferieløp, med unntak av felles arrangering.