Godt nyttår!

2013 er nå omme, og opptelling av alle klubbens medlemmer sine løp-deltakelser er gjort (i forhold til mottatte fakturaer, se bemerkelse under). Under er det lagt ved en graf som viser antall OSI Orientering deltakelser per måned (altså vært løp har blitt kategorisert under en måned, og antall deltakelser for hvert løp er talt opp).

Ut i fra dette ser man at det er desidert flest i vårsemesteret, med en topp i juni på 82 starter. I høstsemesteret er toppen i september med 42 starter.

Statistikk over antall deltakelser per måned i 2013

Alle løp som OSI Orientering har fått tilsendt faktura for, er med i denne statistikken, altså er ikke rankingløp regnet med eller løp der våre medlemmer har betalt selv. Denne statistikken blir derfor litt misvisende, ettersom våre medlemmer har løpt adskillig fler løp enn det som er oppført her, men som det ikke har blitt tilsendt faktura på. Grafen får likevel stå ettersom den gir et (rimelig) innblikk i når på året klubben har mest aktivitet.

Så nå går vi ifølge statistikken inn i en svært stille periode med tanke på orienteringsløp. Istedenfor å sitte inne å sture over mangel på o-løp, kan du nå istedenfor være med på våre treninger (for eksempel i dag, mandag, klokka 18:00 på Blindern Athletica, Øivind arrangerer). Følg med på e-postlista eller Facebook for mer fortløpende informasjon.

Godt orienteringsår!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *