Styremøte 1

 1. Informasjon: Det ble informert om styrets oppgaver til Siri og Lea som er nye styremedlemmer av året. Siri kan trolig ikke sitte i styret hele året, da hun flytter etter sommeren. Vi vil derfor være i behov av en erstatter i høstsemesteret.
 2. Fordeling av styreverv:
  1. Mikael velges til nestleder.
  2. Hanne Maria veøges til økonom.
  3. Siri velges til sekretær.
  4. Lea og Ida blir styremedlemmer.
 3. Overtrekksklær: Vi samarbeider med OSI langrenn og får samme design som dem med unntak av teksten på ryggen. Vurderer mulighten for å sponse klær, avventer gruppebevilgning. Styrets ønsker fortrinnsvis å sponse studentmedlemmene økonomisk.
 4. Sponsoravtale: Magnus informerer. Vi har inngått avtale med Jobzone. Økonomisk støtte mot av vi tilbyr nybegynneropplæring til dem gjennom våre nybegynnerkurs. Mikael venter på sponsoravtale med Bull Ski & Kajakk.
 5. Prioriterte løp: Følgene løp velges å være prioriterte for 2015:
  1. Norwegian Spring,  18. og 19. april.
  2. Tiomila 9. og 10. mai.
  3. Pinseløpene på Løten, 23. – 25 mai.
  4. O-festivalen, 26. – 28. juni.
  5. NightHawk, 14. og 15. august.
  6. Kjempesprekken, 19. september.
  7. Blodslitet, 17. oktober.
 6. Nybegynnerkurs: Forslag om å droppe å holde kurs på vårsemesteret pga. mye arbeid og liten økonomisk gevinst. Forslag nedstemt. Understrekes at vi i år ønsker å jobbe enda hardere med at kursdeltakerne skal fortsette i klubben, og at det er oppstarten på en fortsettele og ikke bare et enkeltstående kurs. Vi må informere mer om «veien videre». Vårens datoer settes til 13., 20. og 22. april.
 7. Skihyttetur i februar: Ida og Siri handler inn mat. Hanne Maria og Mikael kjøper inn tilbehør. Ida henter nøkkel og leieskjema.
 8. Nordmarkskarusellen: Styret er positive til å fortsette med dette løpet. Vi skal i møte med resten av arrangørklubbene om løpets framtid. Vi ønsker primært å holde løpet før sommerferien.
 9. Kjempesprekken: Dato settes til 19. septemer 2015.
 10. Arrangør-PC: Den gamle PCen er treg og liten, samt at det har blitt rapportert flere feilmeldinger med samfunksjon med EKT-systemet. EKT er testet og funnet å fungere, mest sannsynlig er PCen årsaken. Vi ønsker en større skjerm enn den vi har i dag, minst 13″. Mikael undersøke mulighetene.
 11. Treninger: Lenny blir trener på våren, Øivind tilbake på høsten. Vi har begrenset med økoniske ressurser og må fordele treningene utover sesongen. Forslag om oppstart mandag 16. mars. 11 treninger på vårhalvåret. Forslag om fastpris per trening i stedet for timebetaling. Avventer endelig beslutning til vi får gruppebevilgning.
 12. Idrettsregistrering: Magnus sender inn informasjon til kretsen for idrettsregistreringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *